Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat
 
Hajdu Attila E. V. adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-77274/2014.
 
1. A www.takargato.hu webáruház üzemeltetõje, Hajdu Attila E. V. (2536 Nyergesújfalu, Aradi u. 1/1.) a webáruház felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a felhasználói adatok kezelésében a következõ törvényi rendelkezéseket veszi figyelembe: az 1992. évi LXIII. törvény, a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérõl; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelmérõl, 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl.
 
2. A Felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy Hajdu Attila E. V. kezelje a személyes adataikat. Hajdu Attila E. V. kijelenti, hogy a Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Hajdu Attila E. V. ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bûncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.
 
3. Hajdu Attila E. V. a Felhasználói számára lehetõséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák.
 
4. A felhasználói adatokba kizárólag Hajdu Attila E. V., illetve erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A regisztráció során felvett adatokat kizárólag szerzõdéses feladatok (vásárlás) teljesítése, valamint a törzsvásárlói pontgyûjtõ program nyilvántartása és hírlevél küldése céljából tároljuk és használjuk fel. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) Hajdu Attila E. V. harmadik fél számára nem szolgáltatja ki, kivéve, ha a szerzõdéses feladat teljesítéséhez alvállalkozó bevonása szükséges (pl. vásárlás esetén kiszállítás). Az alvállalkozót minden esetben szerzõdésben szabályozott feltételek kötik, hogy a Felhasználó adatait csak a szerzõdéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azt további felhasználás céljából megõrizni, vagy harmadik személynek átadni semmilyen formában nem jogosult.
 
5. Az adataikat a Felhasználók önkéntesen adják meg. Hajdu Attila E. V. kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon Felhasználóval szemben, aki a nem kötelezõ adatszolgáltatást megtagadja.
 
6. Cookie-k
Ez a weboldal cookie-kat használ, amelyek a weboldal mûködéséhez elengedhetetlenek. A legtöbb weboldal használ cookie-kat, mert hozzájárulnak az internetes felhasználói élmény kényelmesebbé tételéhez.
 
Mi az a cookie?
Egy weboldalról a számítógép merevlemezére megküldött, majd az adott domain által onnan leolvasott információkat nevezzük „cookie”-nak (magyarul sütinek). A cookie-k nem számítógépes programok, hanem kis információs fájlok, amelyek lehetõvé teszik, hogy az adott weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen.  A cookie-k segítségével a weboldal személyre szabott szolgáltatásokat nyújthat (pl. megjegyzi a bejelentkezési adatokat, a kosárba helyezett termékeket stb.).
 
A legtöbb böngészõ automatikusan fogadja a cookie-kat. A felhasználó a cookie-kat a böngészõjében kikapcsolhatja, de ha ezt teszi, sok olyan funkciót veszíthet el, amelyek a weboldal megfelelõ használatához szükségesek.
 
7. Hajdu Attila E. V. minden tõle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos õrzése érdekében, de nem vállal felelõsséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért mûszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bûncselekmény esetén.
 
8. Hajdu Attila E. V. mindent megtesz azért, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelõsséget az esetlegesen fellépõ hibákért, mely az oldalak nem megfelelõ mûködését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.